Utstyr og anlegg

Vi har noe skøyteutstyr for utlån på treninger. Dette er skøyter, hjelmer og køller.