Styret

Følgende styre valgt til neste årsmøte i 2023:

Leder: William Sjøstrand    (Leder barneavdeling)

Nestleder: Claus Bergersen (Leder senioravdeling)

Styremedlem: Inger Merethe trosten Johansen

Styremedlem: Thomas Mentzoni Johansen

Styremedlem: