Styret

Følgende styre ble valgt for 1 år på årsmøtet 27 mars 2023:

Leder: William Sjøstrand    (Leder barneavdeling)

Nestleder: Inger Merete Trosten Johansen

Sekretær: Øystein Solberg Mathisen

Styremedlem: Thomas Mentzoni Johansen (Teknisk ansvarlig)

Styremedlem: Anders Bekkerud

Kasserer: Tjenesten kjøpes av regnskapsbyrå.