Styret

På årsmøtet 1 november 2021 ble følgende styre valgt til neste årsmøte i 2022:

Leder: William Sjøstrand    (Leder barneavdeling)

Nestleder: Claus Bergersen (Leder senioravdeling)

Styremedlem: Guro Brandshaug

Styremedlem: Jørn Olsen Solhaug

Styremedlem: Regina Marorova