Styret

Etter årsmøtet 2020 består styret i Kirkenes Puckers av følgende personer:

Leder: William Sjøstrand    (Leder barneavdeling)

Nestleder: Claus Bergersen (Leder senioravdeling)

Styremedlem: Guro Brandshaug

Styremedlem: Jørn Olsen Solhaug

Styremedlem: Jan Tore Jørgensen